Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis do MŠ

POKYNY PRO RODIČE

 

Zápis do mateřské školy proběhne v květnu 2020 v ředitelně mateřské školy.

 

Zákonný zástupce dítěte se dostaví s vyplněnou Žádostí o přijetí do MŠ a potvrzením o pravidelném očkování (nutné u dětí mladších 5 let). Žádost si můžete vyzvednout během Dne otevřených dveří v mateřské škole Pastelka nebo si ji stáhnout na webových stránkách školy ve složce Dokumenty MŠ.

 

 Vyplněnou a podepsanou žádost včetně potvrzení dětského lékaře, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu.

 

Pro ověření údajů s sebou přineste :

- rodný list dítěte

- doklad o místě trvalého bydliště dítěte

- doklad totožnosti zákonných zástupců

- cizinci ze zemí mimo EU doloží doklad o povolení k pobytu vydané na minimálně 90 dní.

 

Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

 

V MŠ v den podávání žádosti zákonní zástupci dítěte obdrží registrační číslo dítěte .

 

Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud počet přihlášených dětí přesáhne počet volných míst, bude postupováno podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole stanovených ředitelkou pro školní rok 2019/2020 (viz.Dokumenty MŠ).