Jdi na obsah Jdi na menu

Projekty

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

 

Celoroční aktivity pro předškolní děti

Již druhým rokem (2018) jsme zapojeni do projektu SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY - CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY.

Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Zaměřujeme se na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.

____________________________________________________________________________________________________

                                        MÁME RÁDI ZVÍŘATA 2019                               

 

Základním cílem edukativní akce s názvem „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“ je předat předškolákům zábavnou a hravou formou informace o zvířatech, která mohou žít v jejich domácnostech, nebo s nimiž se mohou setkat třeba o prázdninách u prarodičů na venkově a pěstovat v dětech kladný vztah ke zvířatům.

Děti se dozví například, co je důležité vědět, když si člověk pořizuje zvíře, jak se ke zvířatům správně chovat a zodpovědně se o ně starat.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

RECYKLOHRANÍ

 

          Naše mateřská škola se zapojila do dlouhodobého školního recyklačního projektu.Tento projekt si klade za cíl osvětovou činnost v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních, spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií a drobného vysloužilého elektrozařízení.

         Děkujeme Vám za podporu při sběru použitých baterií, které odevzdáváte do sběrných krabic ve vestibulech jednotlivých pavilonů u tříd Kuřátek a Berušek.

 

Více o tomto programu se dozvíte na http://www.recyklohrani.cz/cs/

                                                                                          bat_2b_komprimovane.jpg